C C C C A+ A A- X

Други

Ръководството на съда Ви приканва в своята жалба или протест винаги да посочвате АДРЕС на ЕЛЕКТРОННА ПОЩА за ускоряване на процедурата.

 

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г. – в сила от 12.07.2006 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чл.61. (1) Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в тридневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, включително на тези, които не са участвали в производството.

(2) Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива.

(3) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чл.141. Пред съда могат да бъдат представяни електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация