C C C C A+ A A- X

Софийският административен съд пита Люксембург за Кремиковци

Дата на публикуване 17 май 2011 Последна редакция 12 юни 2021 Инициативи и събития Отпечатай

Софийският административен съд пита Люксембург за Кремиковци
16 май 2011

Административен съд София - град изпрати преюдициално запитване до Съда на ЕС в Люксембург кой е органът, който може да постанови връщане на предоставената държавната помощ, отпусната на Кремиковци по време на извършената приватизация. Помощта е отпусната през 1999 г. с решения на Министерския съвет № 467 и №556. Към този момент българската държава е в предприсъединителен процес и предоставянето на държавните помощи се регламентира с протокол № 2 от Европейското споразумение за асоцииране (ЕСА).
На 4 септември 2008 г. зам.-министърът на икономиката и енергетиката издава акт за публично държавно вземане, представляващо неправомерно предоставена държавна помощ и лихви (към 800 милиона лева) за времето, през което тази помощ е била на разположение на комбината. В акта се посочва, че Кремиковци не е в състояние да постигне жизнеспособност в пазарни условия, което е нарушение на чл. 9, ал. 4 от Протокол № 2 към Европейското споразумение за асоцииране. Към датата на издаване на акта Република България вече е държава членка на ЕС.
Софийският административен съд отправя преюдициално запитване до Съда на ЕС дали са приложими разпоредбите на ЕСА и в частност решенията на Съвета за асоцииране, който се състои от представители на ЕС и на българската държава, по отношение на държавните помощи, отпуснати преди присъединяването на страната към ЕС при спазване на разпоредбите на ЕСА. В питането се акцентира върху факта, че помощта е отпусната през първите пет години от влизането в сила на ЕСА в областта на черните метали и изделията от тях, т.е. спазено е условието за постигане жизнеспособност на подпомогнатото дружество в пазарни условия. Същевременно преценката за тази жизнеспособност е направена след датата на влизане на България в ЕС.
В зависимост от отговора на този въпрос следва Съдът на ЕС да определи кой е компетентният орган да прецени дали програмата за преструктуриране на Кремиковци е изцяло изпълнена и дали отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 4 от Протокол № 2 към ЕСА, а именно – Европейската комисия, или съответните държавни органи на Република България.
Това е деветото преюдициално питане, отправено от Административен съд София – град до Съда на ЕС в Люксембург. 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация