C C C C A+ A A- X

Lex.bg: Съдиите от АССГ към ВСС: Поставени сме в унизително положение

Дата на публикуване 22 юни 2018 Последна редакция 12 юни 2021 Инициативи и събития Отпечатай

Съдиите от АССГ към ВСС: Поставени сме в унизително положение
Столичните административни съдии казват в подписка, че условията, при които работят, са по-лоши от тези на затворниците и няма да се подобрят с решението на съвета за сградата им
22 юни 2018, 13:15
Съдиите и служителите от Административен съд София-град (АССГ) изразиха възмущението и огорчението си от решението на Висшия съдебен съвет от края на април за уреждане на битовите им проблеми, което намират за дискриминационно, недопустимо и най-вече – според тях, то ще задълбочи проблемите до такава степен, че ще блокира работата им.
В писмо до ВСС, разпространено от съда, от АССГ канят кадровиците на среща, за да ги запознаят със сегашните условия на правораздаване, да изложат съображенията си срещу решението, както и с искането си то да бъде ревизирано.
Както вече е известно, АССГ и Административен съд София-област трябва да се преместят в сградата на бул. „Драган Цанков“, която бе освободена от софийските районен съд и прокуратура. Но тя се нуждае от основен ремонт. За целта беше взето решение от кадровия орган за изработване на идеен проект за проектиране.
На заседанието си на 26 април от името на Комисията за управление на собствеността председателят ѝ Евгени Диков предложи ВСС да разпредели помещенията в сградата на фаза „идеен проект“, като отпусне кабинети и на прокурори. Ето какво каза тогава Диков: „Колеги, на 17.11.2017 г. е сключен договор с архитект Врабчев за изготвяне на проект за основен ремонт на сградата на „Драган Цанков“. Срокът по договора беше 1 месец. Значи, на 17.12.2017 г. той трябваше да предаде готовия проект. Междувременно, с решение на Висшия съдебен съвет, на предишния състав на Съвета, е определено, че сградата на „Драган Цанков“ също се ползва от Административен съд – София град и Административен съд – София-област, както и кабинети за прокурорите от Административния отдел на Градска прокуратура. Бяха проведени четири или пет срещи, на които така или иначе не се постигна споразумение между отделните органи на съдебната власт, които са настанени, което пък беше основание на архитекта, съгласно договора, всеки път да иска продължаване на срока, тъй като няма съгласие между ползвателите. Предлагаме, на основание чл. 388, ал. 1 да бъде разпределено на фаза „Идеен проект“, като все пак имаме предвид, че ще следва и работен проект, след това може да има и екзекутиви, така че това не е окончателният вариант, но просто да се преустанови с тези спекулации и спорове между отделните административни ръководители, и да се даде възможност на архитекта да си довърши работата по проекта“.
Членове на съвета тогава изразиха съмнения дали предвидените зали ще стигнат, къде и как ще бъдат определени кабинетите. Диков обясни, че това е работен проект и ще се търси начин всички нужди да бъдат задоволени.
Така решението на ВСС е следното: общо 15 помещения се предоставят на съдебната охрана; на АССО се дават 22 стаи на втория етаж, както и три съдебни зали, а работните места за деловодители, секретари и т.н. са 46; на първия етаж АССО и АССГ имат обща зала; помещенията на АССГ са: 6 съдебни зали, представителна зала, 7 помещения с обслужващи функции на първия етаж, 2 зали, 2 кабинета, тераса и стая за почивка на втория етаж, третият и четвъртият етаж са изцяло предвидени за нуждите на АССГ. Предвидено е 8 кабинета да получи СГП, а СОП – два на петия етаж.
По повод това решение на ВСС на 28 май в Административен съд София-град е било проведено общо събрание. Съдиите са били единодушни, че разпределението по никакъв начин няма да подобри битовите им условия.
„Възмутени сме от факта, че в сградата на бул. „Драган Цанков“ № 6 е предвидено настаняване и на други органи на съдебната власт, което елиминира реалната и за пръв път появила се възможност за осигуряване на нормални човешки условия на труд на свръхнатоварените съдии и съдебни служители в Административен съд София – град. От предложения идеен проект и разпределение на сградата става ясно, че на работещите в АССГ не се предлага алтернатива за подобряване на настоящите лоши битови условия, при които работим. В проекта и решението, с което той се приема, изобщо не е налице обсъждане на броя на съдиите и служителите на съда към момента, не са отчетени и обективните перспективи за наложително увеличение на щата. Съответно липсва какъвто и да е анализ на необходимите за нормалното функциониране на АССГ помещения и условия“, изтъкват магистратите и служителите си в подписките до съвета.
Те с „голямо огорчение“ напомнят, че от създаването на съда в началото на 2007 г. нито един от действащите съдебни съвети не е направил подобен анализ и не е предприел ефективни действия за адекватно решаване на битовия им проблем. Напротив, в сградата на ул. „Г. Вашингтон“ № 17, където се намират, макар и купена за нуждите на АССГ, беше настанен и Инспекторатът към ВСС, напомнят те. И добавят, че още тогава е станало ясно, че е невъзможно нормалното функциониране на двата органа в една сграда. Наред с това се увеличиха правомощия на ИВСС, непрекъснато расте и броят на делата в АССГ, което доведе и до значително увеличение на щатовете и на двата органа. „Това задълбочи битовия проблем до степен да се възпрепятства въобще функционирането им и да се блокира нормативно възложената им дейност. Сега е налице идентично и неадекватно, според нас, решение на сградния ни проблем, с което се предвижда настаняване на бул. „Драган Цанков“ № 6 на четири органа на съдебната власт“, изтъкват съдиите и служителите.
И отбелязват: „На фона на решението на КС и миналите на второ четене промени в АПК, които предвиждат промяна в подсъдността на административните дела от ВАС към административните съдилища, най-вече в свръхнатоварения АССГ, неизбежно, така както и вносителите на промените са го казали, ще се наложи значително увеличение щата на съда. В тази обективно очертаваща се и съвсем близка перспектива направеното от вас разпределение е изцяло неудачно и несъобразено с нуждите на АССГ. Вашето решение поставя съдиите от АССГ в много по-неблагоприятно положение от колегите им в останалите административни съдилища, които в течение на годините получиха съобразени с предназначението им нови съдебни сгради, макар и в много случаи надхвърлящи нуждите им. Подобен род ясно изразена дискриминация спрямо съдиите, които разглеждат около 40 процента от първоинстанционните административни дела в държавата и съдебните служители, които ги подпомагат, е недопустима. Липсата на безопасни и здравословни условия на труд е основание за търсене на отговорност от работодателя и макар търпението на съдиите и съдебните служители да е изчерпано, само от уважение към вашата институция не сме предприемали каквито и да било действия за сезиране на компетентните органи, които да констатират това закононарушение.
Това задълбочи битовия проблем до степен да се възпрепятства въобще функционирането им и да се блокира нормативно възложената им дейност. Сега е налице идентично и неадекватно, според нас, решение на сградния ни проблем, с което се предвижда настаняване на бул. „Драган Цанков“ № 6 на четири органа на съдебната власт“.
Те припомнят, че административните съдилища са сочени за „отличници“ по отделните критерии за оценка на правораздаването в България, но в същото време най-големият първоинстанционен административен съд е поставен в „унизително положение да не може да приема нито студентите, които искат да проведат стаж в АССГ“, нито многото желаещи магистрати от други административни и общи съдилища в ЕС, пътуващи по различни програми на съюза за обмен на съдебни кадри, нито представители на европейски институции, специализирани в материи, по които правораздават. При изначално компрометиран „Идеен проект“ с лошо задание и разпределение, посочените проблеми няма да се разрешат, казват те.
„Търпението на съдиите в АССГ, липсата на скандали и усилената ни работа без оплаквания сякаш създадоха у ВСС впечатление, че няма необходимост от предприемане на спешни мерки за решаване на битовите проблеми на съда. Попадаме в абсурдната ситуация съдиите, които следят за спазване на правата на гражданите и юридическите лица, да разглеждат отнесените пред тях спорове при липса на елементарни здравословни и безопасни условия за труд, несъответстващи на никои нормативни разпоредби, по-лоши дори от тези на лишените от свобода в България, чиито жалби също ежедневно разглеждаме.
Еднакво важен е и аргументът за осигуряване на достъпност на съда за търсещите правосъдие, не само от гледна точка на удобство за ползване на сградата, каквото не се осигурява от решението на Пленума, но като се има предвид и малкият брой зали, идентичен на използваните в момента, което ще забави разглеждането на делата неоправдано и представлява практически отказ от правосъдие“, се казва още в писмото.
Съдиите настояват ВСС спешно да сформира работна група, която на място да провери условията им за работа като ги сравни с тези на другите административни съдилища. След което ги канят на среща и искат съветът да преразгледа решението си.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация