C C C C A+ A A- X

Огорчени сме, че от създаването на съда ни ВСС не е решил битовия ни проблем

Дата на публикуване 22 юни 2018 Последна редакция 12 юни 2021 Инициативи и събития Отпечатай

Съдии и служителите от Административен съд София – град със становище:

Огорчени сме, че от създаването на съда ни ВСС не е решил битовия ни проблем

Магистратите канят членове на ВСС на проверка, за да се видят условията, в които работят

22 юни 2018, 12:24

 

Прикачени файлове
Становище на съдиите от АССГ до ВСС
Съдиите и служителите от Административен съд София – град (АССГ) изпратиха общо становище, подкрепено с две подписки, до Висшия съдебен съвет (ВСС) по повод решение на съдебните кадровици за сградния проблем на съда.
"По искане на съдии от Административен съд София - град председателят Радостин Радков свика общо събрание на 28.05.2018 във връзка с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, взето на заседание на 26.04.2018 г. На това заседание е бил обсъден идеен проект за основен ремонт и преустройство, както и за разпределение на помещенията в сградата на бул. "Драган Цанков" 6 между 4 органа на съдебната власт: Административен съд София – град, Административен съд София – област, Софийска градска прокуратура и Софийска окръжна прокуратура", съобщават от съда.
Съдиите от АССГ са единодушни и категорични, че предвиденото разпределение на помещенията е крайно нерационално, несправедливо и не решава проблема, който не търпи отлагане. Сформирана бе работна група в съда, която изготви аргументирано официално становище до ВСС. Под становище са се подписали съдиите и в отделна подписка масово са го подкрепили служителите в АССГ.
"Възмутени сме от факта, че в сградата на бул. "Драган Цанков" № 6 е предвидено настаняване и на други органи на съдебната власт, което елиминира реалната и за пръв път появила се възможност за осигуряване на нормални човешки условия на труд на свръхнатоварените съдии и съдебни служители в Административен съд София – град (АССГ)", пишат до ВСС магистратите.
Съдиите и служителите от АССГ са убедени, че с приетото от ВСС решение ще бъде ограничен достъпът до правосъдие на гражданите и ще бъде затруднена дейността на най-големия и натоварен административен съд в страната, както е сега във все по-тясната и непригодна настояща сграда на съда на ул."Г.Вашингтон" 17.
"С голямо огорчение трябва да посочим, че от създаването на съда ни в началото на 2007г. нито един от действащите висши съдебни съвети не е направил подобен анализ и не е предприел ефективни действия за адекватно решение на битовия ни проблем. Напротив, на ул. "Г. Вашингтон" № 17, макар и закупена за нуждите на АССГ, беше настанен и Инспекторатът към ВСС, и още тогава се установи, че е невъзможно нормалното функциониране на двата органа в една сграда. С оглед разрастващите се правомощия на ИВСС и непрекъснатото нарастване броя на постъпващите пред АССГ за решаване спорове, значително се увеличиха щатовете и на двата органа. Това задълбочи битовия проблем до степен да се възпрепятства въобще функционирането им и да се блокира нормативно възложената им дейност. Сега е налице идентично и неадекватно, според нас, решение на сградния ни проблем, с което се предвижда настаняване на бул. "Драган Цанков" № 6 на четири органа на съдебната власт", пише още в становището на административните съдии.
Според магистратите проблемът ще се задълбочи след промените в Административнопроцесуалния кодекст (АПК) за подсъдността, които са приети на първо четене в парламента, и неизбежно ще доведат до допълнително натоварване на АССГ с дела и съответно до увеличаване щата на съдиите и служителите.
"Настояваме спешно ВСС да сформира работна група от свои членове и да извърши проверка на условията, в които работят останалите административни съдии в страната, след което да констатира и условията, при които се работи в АССГ. Във връзка с това, ви каним да посетите АССГ, за да се запознаете лично с условията на правораздаване и обслужване на участниците в съдебните производства и да изложим в непосредствен разговор с вас нашите съображения", обръщат се съдиите към членовете на ВСС.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация