C C C C A+ A A- X

Lex.bg: Съдът отмени разрешението на общината за строителство на небостъргач на бул. „България“

Дата на публикуване 25 май 2018 Последна редакция 12 юни 2021 Инициативи и събития Отпечатай

На първа инстанция
Съдът отмени разрешението на общината за строителство на небостъргач на бул. „България“
Серия от нарушения на процедурата и на изискванията на ЗУТ, установи АССГ
25 май 2018, 17:40
Непроведено обществено обсъждане и нарушения на серия от разпоредби на Закона за устройството на територията (ЗУТ) установи Административният съд София – град (АССГ) в решението на Столичния общински съвет (СОС), с което се разрешава построяването на 77-метрова сграда на столичния бул. „България“. Става дума за т. нар. проект „България билдинг“ за 25-етажна сграда и две четириетажни, който буни хората в квартала и след серия от отлагания получи зелена светлина от Столичния общински съвет през лятото на миналата година.

С решение от 18 май 2018 г. съдия Антони Йорданов от АССГ отменя решението на СОС за промени в подробния устройствен план в полза на строителството на небостъргача, но актът му не е окончателен и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд.
Пълният текст на решението на АССГ
Делото в АССГ е заведено от живущите в един от съседните блокове. Един от жалбоподателите по делото е членът на Висшия съдебен съвет Красимир Шекерджиев, който разказа пред „Лекс“, че се оказал в тази роля, тъй като е домоуправител на един от входовете.
„Аз съм наказателен съдия и не разбирам от тази материя, но мога да кажа, че става дума за един парцел, който изкуствено е разделен на три. От едната му страна границата е бул. „България, от другата ул. „Борово“, а чрез изкуственото разделяне стана така, че съседни са му не жилищни сгради, а два по-малки парцела. Това беше направено така, щото големият парцел да няма съседи, които да оспорят строежа“, обясни казуса Шекерджиев.
„На Общо събрание на етажната собственост се взе решение да атакуваме решението на СОС и да ангажираме адвокат, който да води делата. Той ни обясни, че няма как етажната собственост, като такава, да подаде жалбата и се взе решение тя да е от името на домоуправителите на жилищните входове, а аз съм един от тях“, разказа той. Шекерджиев посочи, че никога не се е явявал в съда, нито се е занимавал с делото, но като домоуправител е подписал жалбата срещу решението на общинския съвет, с което се одобрява строителството на небостъргача.
В решението си АССГ сочи серия от основания за отмяна на решението на СОС, с което е одобрен подробният устройствен план. „Оспореното решение на СОС е издадено в съответствие с изискването за форма, но при наличието на съществени нарушения на административно-производствените правила, следствие на което е нарушен и материалният закон“, пише съдия Йорданов. И обяснява, че одобреният с решението на общинския съвет от 6 юли 2017 г. проект за подробен устройствен план не е съобщен на заинтересуваните лица в хода на изработването му, нито за него е проведено задължителното за този вид планове обществено обсъждане.
„Съобразно нормата на чл. 22, ал. 4 и 5 от ЗУТ ново строителство в съществуващите жилищни комплекси се предвижда въз основа на подробен устройствен план за преструктуриране на жилищния комплекс в обхват най-малко територията на един квартал, който подлежи на обществено обсъждане по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и с който не могат да се надвишават показателите на плана, по който са създадени жилищните комплекси“, пише в решението. В него се посочва, че в случая се предвижда ново застрояване, параметрите на което надвишават установените с действащия план за преструктуриране височина, плътност и интензивност на застрояване. Съдия Йорданов подчертава: „Неправилната преценка на издаващия орган, че заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ в случая се явяват единствено лицата, по чието заявление се изработва плана, а така също и неспазената процедура по чл. 22 от ЗУТ, водят до опорочаване на процедурата по одобряване на оспорения план до степен, съставляваща отменителното основание по чл. 146, т. 3 от АПК“.
Нарушенията, които констатира съдът, обаче не свършват до тук. Според АССГ в случая са надвишени максимално допустимите показатели на застрояване, допуснати са намалени отстояния, без да има основание за това. В решението се посочва, че високото застрояване т.е. сградата с максимална кота корниз от 77 м., следва да отстои на минимум 107,80 м. от съществуващата в съседния имот сграда, вместо на 33,2 м., както е предвидено в одобрения от общината ПУП.
В решението специално се коментира разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от ЗУТ, която регламентира, че плътността и интензивността на застрояване не се ограничават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии. „Изключението, залегнало в нормата на чл. 27, ал. 3 от ЗУТ, е средство за постигане на целесъобразно застрояване при обективни пречки за това при спазване на показателите за интензивност и плътност на застрояване, а не е самостоятелно основание за тяхното превишаване“, пише съдия Йорданов.
Той е установил, че не е спазен и чл. 31, ал. 5 от ЗУТ, който предвижда по-големи разстояния до страничните граници на урегулираните поземлени имоти, когато сградата е с дълбочина над 16 м, какъвто е случаят.
АССГ констатира още, че с изменението на подробния устройствен план не са спазени и изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. „Изменението на ПУП-ИПРЗ не се придружава от нито един от изискуемите съобразно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ планове и план-схеми – за вертикално планиране, за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, за паркоустройство и благоустройство, за геоложки проучвания, за газоснабдяване, за топлоснабдяване и за далекосъобщения, което съставлява съществено нарушение на административно-производствените правила, имащо за свой резултат одобряването на проект за изменение на ПУП-ИПРЗ в несъответствие с материалните изисквания на закона – подлежащ на отмяна съобразно чл. 146, т. 4 от АПК“, пише съдия Антони Йорданов.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация