C C C C A+ A A- X

Lex.bg: Инспекторатът предлага Шефът на АССГ Радостин Радков и седем съдии да бъдат наградени с една заплата и отличи

Дата на публикуване 17 септември 2018 Последна редакция 19 май 2021 Инициативи и събития Отпечатай

Председателят на Административен съд София-град Радостин Радков, седем магистрати от същия този съд, както и ръководителят на районната прокуратура в Харманли Маргарит Стоилов да бъдат поощрени с по една основна заплата и отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“. Такова предложение е отправил Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, а мотивите са висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

ИВСС се обосновава с извършена планова проверка на делата в АССГ за периода 2015-2016 г. Тя констатира „бързо и качествено правораздаване в най-големия и най-натоварен административен съд в страната, което е резултат от професионализма и положените усилия от всички съдии“, се казва в съобщение на инспектората.

„Проверката установи още, че добрите показатели за дейността на АССГ се дължат и на създадената много добра организация и осъществявания постоянен контрол от председателя на съда Радостин Радков. Независимо от натовареността и ангажираността му като административен ръководител работата на съдия Радостин Радков се откроява с отлични резултати – висок процент свършени дела за всяка от проверяваните години, който е значително по-висок от средния процент свършени дела от съда“, изтъкват съдебните ревизори. Затова ИВСС предлага на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков да внесе предложение до Съдийската колегия на ВСС за поощрение на Радков с една основна заплата и почетен знак.

Същата награда да бъде дадена и на седем съдии от този съд, предлага инспекторатът. По време на същата ревизия е установено, че „с особено добри резултати както по отношение на срочност на разглеждане и приключване на делата“, така и като качество на постановените актове се отличават съдиите Луиза Христова, Владимир Николов, Славина Владова, Весела Цанкова, Юлия Тодорова, Мария Николова и Елица Райковска.

ИВСС е отправил предложение и до шефа на окръжната прокуратура в Хасково Иван Стоянов, който да поиска от Прокурорската колегия да поощри районния прокурор на Харманли Маргарит Стоилов.

Добрите резултати там били установени при комплексна планова проверка, обхващаща 2016 и 2017 г. Независимо от кадровия проблем, свързан с текучеството на магистратите и високата им натовареност, в Районна прокуратура – Харманли е създадена много добра организация на административната дейност в проверявания период, уточняват от ИВСС. И изтъкват, че шефът на РП-Харманли Маргарит Стоилов участва активно в същинската прокурорска работа, като успоредно с това „се справя безупречно и със задълженията си като административен ръководител“.

По закон поощренията се дават с решение на съответната колегия като предложенията трябва да дойдат от председателя (за редовите съдии) или от по-горестоящия шеф (за административните ръководители). Затова предложението на ИВСС е адресирано именно до тях.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация