C C C C A+ A A- X

Административен съд София - град – свръхнатоварен във все по-тясна сграда

Дата на публикуване 22 март 2018 Последна редакция 19 май 2021 Инициативи и събития Отпечатай

Административен съд София - град –
свръхнатоварен във все по-тясна сграда

Най-големият от 28-те административни съдилища в България - Административен съд София-град (АССГ) продължава да е най-натовареният от тях, отчете председателят съдия Радостин Радков на общо събрание на съдиите днес. АССГ осъществява своята дейност на територията на административна област София, която по данни на НСИ е с население 1318181 жители (към м.юни 2016г.).

Броят на постъпилите през 2017 г. в АССГ дела е 14476. Общият брой на делата за разглеждане, в които са включени новообразуваните, висящи дела и върнатите за продължаване на съдопроизводствените действия от предходната година, през 2017 г. в АССГ е 19000. Натовареността на съдиите през миналата година е средно 36,34 дела месечно.

В края на 2017 година в съда работят 69 съдии и 190 съдебни служители.

Запазва се лошата практика от предходни години жалби да се подават директно в съда в разрез с чл.152, ал.1 от АПК, без да са комплектувани с административните преписки. Това налага с разпореждане на зам. - председател на съда да се изисква преписката от ответника преди образуване на делото.

Затруднения в работата се създават и при работата с вещи лица. Пропуските в нормативната уредба са причина за проблеми при назначаване, изготвяне, приемане и заплащане на експертизите, както и при тяхната оценка.

Предоставената на АССГ част от сградата на ул. „Г.Вашингтон“ 17, в която съдът се помещава заедно с Инспектората към ВСС, не може да осигури нормална и здравословна работна среда. Съдебните заседания се провеждат в шест малки зали по все по-сгъстен график, а след встъпването в длъжност на 8 съдии в края на 2016 г., понякога е невъзможно да се намери свободна зала за заседане.

По думите на председателя Радков вдъхва надежда фактът, че ВСС е предприел мерки за решаване на проблема със сградата, което би позволило на най-големия и натоварен административен съд да работи в нормални условия.

Отделно голяма част от компютърната техника в съда не отговаря на съвременните изисквания на софтуера. Много от компютрите са морално остарели и не е възможно да бъдат инсталирани актуални операционни системи.

Въпреки несгодите съдът работи качествено, прозрачно и се произнася в разумни срокове. АССГ е от малкото български съдилища, в които се прилат пряко европейски правни норми и най-добрите практики и стандарти на ЕС в правораздаването.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация