C C C C A+ A A- X

Протокол от класиране съдебен помощник

Дата на публикуване 2 септември 2021 Последна редакция 2 септември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

П Р О Т О К О Л 4

            Днес, 31.08.2021 г., в Административен съд София-град комисията, назначена със Заповед № АЗ-106/31.08.2021 г. на Председателя на съда за провеждане на конкурс за длъжността „съдебен помощник”, в състав:

 1. Ива Кечева - съдия;
 2. Анна Зоксимова – съдебен администратор;
 3. Иван Илиев – съдебен помощник, ръководител служба „Съдебни помощници“;

след като разгледа подадените документи за допускане до участие в конкурса

      Р Е Ш И:

Допуска до участие във втори етап – практически изпит следните кандидати:

           

 1. Симона Башева;
 2. Рада Петрова;
 3. Мария Иванова;
 4. Лили Чолакова;
 5. Захари Велиноов;
 6. Руска Църнелова;
 7. Ваня Панова;
 8. Любка Нерезова

          Р Е Ш И:

 Не допуска до участие във втори етап – практически изпит, следните кандидати:

 1. Вилиан Бецов - не е представил документи за трудов стаж.
 2. Мария Аргирова – в свидетелството за съдимост не е посочена точна длъжност.
 3. Елица Тончева – не е подписана автобиографията, медицинското удостоверение за психично здраве не е в оригинал.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Изпитът с допуснатите кандидати ще се проведе на 17.09.2021 г. от 09.00 ч. в залата срещу регистратурата на Административен съд София-град. Влизането в залата ще се осъществява срещу представяне на лична карта. По време на изпита, кандидатите ще пишат само със син химикал, могат да се ползват само печатни нормативни актове, забранено е ползването на компютри, таблети, мобилни телефони и други технически устройства. Изпитът ще продължи два астрономически часа.

 

                                                     Членове на комисията:

                                                                       1. /п/

                                                                       2. /п/

                                                                       3. /п/

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация