C C C C A+ A A- X

Протокол с класираните кандидати от конкурса за длъжността "Съдебен деловодител"

Дата на публикуване 30 септември 2021 Последна редакция 30 септември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Съдебен деловодител“

 Днес, 28.09.2021 г., комисия в състав: съдия Ива Кечева, съдебен администратор Анна Зоксимова, административен секретар Екатерина Ангелова, назначена със Заповед № АЗ-106/31.082021 г. на Председателя на съда, проведе практически изпит с явилите се кандидати, допуснати до втори етап на конкурса за длъжността „съдебен деловодител”:

 1. Даниела Ангелова-Христова;
 2. Анна Дянкова;
 3. Радка Стоименова;
 4. Катина Кочева;
 5. Надежда Рангелова;
 6. Савина Иванова;
 7. Виолина Петрова;
 8. Мирослав Петрова;
 9. Антонио Григоров;
 10. Гергана Ачанова;
 11. Руска Църнелова;
 12. Даниела Ангелова.

В 13.35 часа кандидатите бяха поканени да влязат в зала № 6 на АССГ, като им се раздадоха тестове. В 13.45 часа участниците започнаха работа по решаване на теста, за което им бе предоставено време от 15 минути. В 14.00 часа участниците предадоха своите тестове на комисията. Тестът се счита за  успешно преминат при най-малко 18 верни отговора.

Резултати от теста:

 1. Даниела Ангелова-Христова- 24 точки;
 2. Анна Дянкова -24 точки;
 3. Радка Стоименова – 24 точки;
 4. Катина Кочева – 10 точки
 5. Надежда Рангелова – 24 точки;
 6. Савина Иванова – 24 точки;
 7. Виолина Петрова – 24 точки;
 8. Мирослав Петров – 24 точки;
 9. Антонио Григоров – 24 точки;
 10. Гергана Ачанова – 21 точки;
 11. Руска Църнелова – 20 точки;
 12. Даниела Ангелова – 24 точки

Комисията  след проверка на теста покани всеки участник поотделно да се запознае с резултата от него, като се проведе събеседване с успешно преминалите участници.

Комисията след преценка на тяхната професионална подготовка и качествата, необходими за заемане на длъжността, и на основание чл. 95, ал. 1 от Кодекса на труда

                                                 Р Е Ш И:

 

КЛАСИРА, както следва за заемане на обявените работни места в конкурса за длъжността „съдебен деловодител” в Административен съд София-град следните кандидати:

 1. Даниела Ангелова-Христова- 24 точки;
 2. Анна Дянкова -24 точки;
 3. Радка Стоименова – 24 точки;
 4. Надежда Рангелова – 24 точки;
 5. Савина Иванова – 24 точки;
 6. Виолина Петрова – 24 точки;
 7. Мирослав Петров – 24 точки;
 8. Антонио Григоров – 24 точки;
 9. Даниела Ангелова – 24 точки;
 10. Гергана Ачанова – 21 точки;
 11. Руска Църнелова – 20 точки;
 12. Катина Кочева – 10 точки.

  Комисията представя на Председателя на Административен съд София-град протокола от проведения конкурс и документите на класираните от първо до девето място включително кандидати и предлага на същия да назначи на длъжността “съдебен деловодител”:

 1. Даниела Ангелова-Христова- 24 точки;
 2. Анна Дянкова -24 точки;
 3. Радка Стоименова – 24 точки;
 4. Надежда Рангелова – 24 точки;
 5. Савина Иванова – 24 точки;
 6. Виолина Петрова – 24 точки;
 7. Мирослав Петров – 24 точки;
 8. Антонио Григоров – 24 точки;
 9. Даниела Ангелова – 24 точки

 Комисия:

 1. Ива Кечева –
 2. Анна Зоксимова –
 3. Екатерина Ангелова-

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация