C C C C A+ A A- X

Протокол с класираните кандидати от конкурса за длъжността "Призовкар"

Дата на публикуване 30 септември 2021 Последна редакция 30 септември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Призовкар“

Днес, 28.09.2021 г., комисия в състав: съдия Ива Кечева, съдебен администратор Анна Зоксимова, завеждащ служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ Магдалена Стефанова, назначена със Заповед № АЗ-106/31.08.2021 г. на Председателя на съда, проведе практически изпит с явилите се кандидати, допуснати до втори етап на конкурса за длъжността „призовкар” .

 1. Юрий Борисов;
 2. Александър Кацаров;
 3. Теодора Цакова;
 4. Кирчо Захариев;
 5. Александър Славков;
 6. Теодор Ралев;
 7. Милослав Андонов.

В 13.30 часа кандидатите бяха поканени да влязат в зала № 5 на АССГ. На явилите се кандидати се раздадоха тестове. В 13.35 часа участниците започнаха работа по решаване на теста, за което им бе предоставено време от 15 минути. В 13.50 часа участниците предадоха своите тестове на комисията. Тестът се счита за  успешно преминат при най-малко 18 верни отговора за длъжността „призовкар“.

Резултати от теста за длъжност „призовкар“:

 1. Юрий Борисов;
 2. Александър Кацаров;
 3. Теодора Цакова;
 4. Кирчо Захариев;
 5. Александър Славков;
 6. Теодор Ралев;
 7. Милослав Андонов.

Комисията  след проверка на теста покани всеки участник поотделно да се запознае с резултата от него и събеседва с успешно преминалите участници.

Комисията след преценка на тяхната професионална подготовка и качествата, необходими за заемане на длъжността, и на основание чл. 95, ал. 1 от Кодекса на труда

                                                 Р Е Ш И:

 КЛАСИРА, както следва за заемане на обявените работни места в конкурса за длъжността „призовкар” в Административен съд София-град следните кандидати:

 1. Юрий Борисов – 24 точки;
 2. Александър Кацаров – 24 точки;
 3. Теодора Цакова – 24 точки;
 4. Кирчо Захариев – 24 точки;
 5. Александър Славков – 24 точки;
 6. Теодор Ралев – 24 точки;
 7. Милослав Андонов – 24 точки.

Комисията представя на Председателя на Административен съд София-град протокола от проведения конкурс и документите на класираните от първо до седмо място включително кандидати и предлага на същия да назначи на длъжността “призовкар“:

 1. Юрий Борисов;
 2. Александър Кацаров;
 3. Теодора Цакова;
 4. Кирчо Захариев;
 5. Александър Славков;
 6. Теодор Ралев;
 7. Милослав Андонов.

 Комисия:

 1. Ива Кечева –
 2. Анна Зоксимова –
 3. Магдалена Стефанова -

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация