C C C C A+ A A- X

Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Съдебен деловодител“

Дата на публикуване 12 ноември 2018 Последна редакция 21 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Съдебен деловодител“ 
Днес, 07.11.2018 г., комисия в състав: съдия Добромир Андреев, съдебен администратор Анна Зоксимова, административен секретар Екатерина Ангелова, назначена със Заповед № АЗ-182/19.10.2018 г. на Председателя на съда, проведе практически изпит с явилите се кандидати, допуснати до втори етап на конкурса за длъжността „съдебен деловодител”: 

1.        вх. № 1-СД/25.09.18 г.;

2.        вх. № 3-СД/27.09.18 г.;

3.        вх. № 7-СД/01.10.18 г.;

4.        вх. № 12-СД/04.10.18 г. – Не се яви

5.        вх. № 17-СД/09.10.18 г.;

6.        вх. № 26-СД/16.10.18 г.;

7.        вх. № 28-СД/17.10.18 г.;

8.        вх. № 35-СД/18.10.18 г.;

 

В 10.00 часа кандидатите бяха поканени да влязат в зала № 6 на АССГ, като им се раздадоха тестове. В 10.05 часа участниците започнаха работа по решаване на теста, за което им бе предоставено време от 15 минути. В 10.20 часа участниците предадоха своите тестове на комисията. Тестът се счита за  успешно преминат при най-малко 18 верни отговора. 
Резултати от теста: 

1.        вх. № 1-СД/25.09.18 г, 24 точки.;

2.        вх. № 3-СД/27.09.18 г., 16 точки;

3.        вх. № 7-СД/01.10.18 г, 24 точки;

4.        вх. № 17-СД/09.10.18 г, 24 точки;

5.        вх. № 26-СД/16.10.18 г, 19 точки;

6.        вх. № 28-СД/17.10.18, 18 точки;

7.        вх. № 35-СД/18.10.18 г, 17 точки.

Комисията  след проверка на теста покани всеки участник поотделно да се запознае с резултата от него, като се проведе събеседване с успешно преминалите участници.

Комисията след преценка на тяхната професионална подготовка и качествата, необходими за заемане на длъжността, и на основание чл. 95, ал. 1 от Кодекса на труда 
                                                Р Е Ш И: 

КЛАСИРА, както следва за заемане на обявените работни места в конкурса за длъжността „съдебен деловодител” в Административен съд София-град следните кандидати: 1.        вх. № 1-СД/25.09.18 г, 24 точки.;

2.        вх. № 7-СД/01.10.18 г, 24 точки;

3.        вх. № 17-СД/09.10.18 г, 24 точки;

4.        вх. № 26-СД/16.10.18 г, 19 точки;

5.        вх. № 28-СД/17.10.18, 18 точки;

        Комисията представя на Председателя на Административен съд София-град протокола от проведения конкурс и документите на класираните от първо до трето място включително кандидати и предлага на същия да назначи на длъжността “съдебен деловодител”: 

1.        вх. № 1-СД/25.09.18 г, 24 точки.;

2.        вх. № 7-СД/01.10.18 г, 24 точки;

3.        вх. № 17-СД/09.10.18 г, 24 точки;

 


                                        Комисия: 
1.        Добромир Андреев – 
2.        Анна Зоксимова – 
3.        Екатерина Ангелова- 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация