C C C C A+ A A- X

Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Съдебен секретар“

Дата на публикуване 12 ноември 2018 Последна редакция 21 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Съдебен секретар“
Днес, 07.11.2018 г., комисия в състав: съдия Добромир Андреев, съдебен администратор Анна Зоксимова, завеждащ служба „Съдебни секретари“ Галя Илиева, назначена със Заповед № АЗ-182/19.10.2018 г. на Председателя на съда, проведе практически изпит с явилите се кандидати, допуснати до втория етап на конкурса за длъжността „съдебен секретар”:

1. вх. № 09-СС/03.10.18 г.;
2. вх. № 11-СС/04.10.18 г.; - Не се яви


В 09.30 часа явилият се кандидат беше поканен да влезе в зала № 6 на АССГ, като му се предостави тест. В 09.35 часа участникът започна работа по решаване на теста, за което му бе предоставено време от 10 минути. В 09.45 часа кандидатът предаде своя тест на комисията. Тестът се счита за успешно преминат при най-малко 18 верни отговора.

Резултат от теста:

1. вх. № 09-СС/03.10.18 г., 24 точки
Комисията покани участника да се запознае с резултата от теста, като се проведе събеседване и се пристъпи към следващата част от практическия изпит – изготвяне на съдебен протокол под диктовка.
Комисията покани кандидата в стая № 1 за изготвяне и обработка на съдебен протокол, като бяха определени 10 минути за нанасяне на корекции и форматиране.
Комисията след преценка на професионалната подготовка и качествата, необходими за заемане на длъжността, и на основание чл. 95, ал. 1 от Кодекса на труда

Р Е Ш И:
КЛАСИРА за заемане на обявеното работно място в конкурса за длъжността „съдебен секретар” в Административен съд София-град кандидата с вх. № 09-СС/03.10.18 г. Комисията представя на Председателя на Административен съд София-град протокола от проведения конкурс и документите на класиралия се кандидат и предлага на същия да назначи на длъжността “съдебен секретар”:

вх. № 09-СС/03.10.18 г.
Комисия:

1. Добромир Андреев –
2. Анна Зоксимова –
3. Галя Илиева -

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация