C C C C A+ A A- X

Протокол за длъжност съдебен деловодител

Дата на публикуване 23 октомври 2018 Последна редакция 21 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

П Р О Т О К О Л 2
Днес, 22.10.2017 г., в Административен съд София-град комисията, назначена със Заповед № АЗ-182/19.10.2018 г. на Председателя на съда за провеждане на конкурс за длъжността „съдебен деловодител”, в състав:
1. Добромир Андреев – зам.-председател;
2. Анна Зоксимова – съдебен администратор;
3. Екатерина Ангелова – началник административна служба, той и административен секретар,

след като разгледа подадените документи за допускане до участие в конкурса

 

Р Е Ш И:

Допуска до участие във втори етап – събеседване и практически изпит кандидатите с входящи номера:

1. вх. № 1-СД/25.09.18 г.;
2. вх. № 3-СД/27.09.18 г.;

3. вх. № 7-СД/01.10.18 г.;

4. вх. № 12-СД/04.10.18 г.;

5. вх. № 17-СД/09.10.18 г.;

6. вх. № 26-СД/16.10.18 г.;

7. вх. № 28-СД/17.10.18 г.;

8. вх. № 35-СД/18.10.18 г.;

 


Р Е Ш И:

 

Не допуска до участие във втори етап – практически изпит кандидатите с входящи номера:

1. вх. №32-СД/18.10.18 г. – не е подписано заявлението за кандидатстване на работа.
2. вх. № 34-СД/18.10.18 г. – заявлението не е попълнено в цялост, документите не са в оригинал и липсват доказателства за трудов стаж.


Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Събеседването и изпитът с допуснатите кандидати ще се проведе на 07.11.2018 г. от 10.00 ч., зала № 6 на Административен съд София-град. Влизането в залата ще се осъществява срещу представяне на лична карта.


Членове на комисията:


1.

2.

3.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация