C C C C A+ A A- X

Протокол за длъжност съдебен помощник

Дата на публикуване 23 октомври 2018 Последна редакция 21 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

П Р О Т О К О Л 4 
        Днес, 22.10.2018 г., в Административен съд София-град комисията, назначена със Заповед № АЗ-182/19.10.2018 г. на Председателя на съда за провеждане на конкурс за длъжността „съдебен помощник”, в състав: 
1. Добромир Андреев – зам.-председател; 
2. Анна Зоксимова – съдебен администратор; 
3. Иван Илиев – съдебен помощник, ръководител служба „Съдебни помощници“; 

след като разгледа подадените документи за допускане до участие в конкурса 

      Р Е Ш И: 

Допуска до участие във втори етап – практически изпит кандидатите с входящи номера: 
        
1.        вх. № 5-СП/01.10.18 г.;

2.        вх. № 6-СП/01.10.18 г.;

3.        вх. № 15-СП/05.10.18 г.;

4.        вх. № 16-СП/08.10.18 г.;

5.        вх. № 20-СП/15.10.18 г.;

6.        вх. № 21-СП/15.10.18 г.;

7.        вх. № 23-СП/16.10.18 г.;

8.        вх. № 29-ПЗ/17.10.18 г.;


                                        Р Е Ш И: 

Не допуска до участие във втори етап – практически изпит кандидатите с входящи номера: 

1. вх. № 22-СП/15.10.18 г.; - не е представил документи за трудов стаж.


 2. вх. № 30-СП/17.10.18 г. не е представила документи за трудов стаж;


Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Изпитът с допуснатите кандидати ще се проведе на 07.11.2018 г. г. от 13.30 ч. в зала № 6 на Административен съд София-град. Влизането в залата ще се осъществява срещу представяне на лична карта. По време на изпита, кандидатите ще пишат само със син химикал, могат да се ползват само печатни нормативни актове, забранено е ползването на компютри, таблети, мобилни телефони и други технически устройства. Изпитът ще продължи два астрономически часа.                                                      Членове на комисията: 


                                                1. 

                                                2. 

                                                3. 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация