C C C C A+ A A- X

Протокол от провеждане на втори търг за движима вещ-служебен автомобил.

Дата на публикуване 10 юни 2019 Последна редакция 16 септември 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

П Р О Т О К О Л

 

                Днес, на 05 юни 2019 г., в Административен съд София-град, се проведе заседание на Комисията, определена със заповед № АЗ-72 от 17 май 2019 г. на председателя на Административен съд София-град /АССГ/, в състав:

                Председател: Иван Илиев, съдебен помощник;

                Членове:  1. Лидия Христова, съдебен помощник,

        1. Мирослава Здравкова, счетоводител.

                Комисията започна работа в 10.00 ч. в сградата на АССГ за отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Повторен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост с балансова стойност под 10000 лв., в сградата на АССГ, адрес София, улица Георг Вашингтон 17, с начална тръжна цена, определена от комисия, назначена със Заповед № АЗ-52/09.04.2019 г., на осн. чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и съобразно чл. 15 от Наредба № 7, по тръжен списък, както следва:

ТРЪЖЕН СПИСЪК
орган Марка, модел Рег. № Първоначална регистрация Начална цена
1 АССГ Ситроен  Ц4 СА 0430 РС 2007 г. 2370,80 с ДДС

В 10.05 ч., Председателят на Комисията провери присъствието на членовете. В присъствието на всички членове на комисията се пристъпи към работа. Констатира се, че до 17.00 ч. на 04 юни 2019 г. – крайният срок за подаване на оферти, в АССГ не са постъпили оферти за участие.

                Въз основа на гореизложеното и на осн. чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7, Комисията предлага на председателя на Административен съд София-град, непродадената в два последователни търга с тайно наддаване движима вещ – частна държавна собственост, с балансова стойност под 10000 лв., под № 1 от тръжен списък, а именно: „лек автомобил Ситроен Ц4, с рег. № СА0430РС, с първоначална регистрация 2007 г.“, да се продаде на първия по време кандидат-купувач, заявил писмено желанието си да закупи вещта на цена не по-ниска от 60 на сто от първоначалната тръжна цена - 2962,72 с ДДС.

                Комисията приключи работата си в 10.30 ч. С приключване на работата си, Комисията предава настоящия протокол на председателя на АССГ.

                Членове на комисията:

                Председател: Иван Илиев, съдебен помощник;

                Членове:  1. Лидия Христова, съдебен помощник,

        1. Мирослава Здравкова, счетоводител.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация