C C C C A+ A A- X

Декларации по ЗПКОНПИ

"АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 35, ал. 1 т. 2 ЗПКОНПИ "

Редактиран при спазване на закона за защита на личните данни за обявяване в Интернет.

№           Вх.№/Дата               Длъжност №           Вх.№/Дата               Длъжност №           Вх.№/Дата               Длъжност
1        15546/29.05.2018    съдебен служител 101    16437/04.06.2018    съдебен служител 201    14601/14.05.2019    съдебен служител
2        15548/29.05.2018    съдебен служител 102    16434/04.06.2018    съдебен служител 202    14800/15.05.2019    съдебен служител
3        15619/29.05.2018    съдебен служител 103    16432/04.06.2018    съдебен служител 203    14813/16.05.2019    съдебен служител
4        15617/29.05.2018    съдебен служител 104    16430/04.06.2018    съдебен служител 204    15446/21.05.2019    съдебен служител
5        15676/30.05.2018    съдебен служител 105    16427/04.06.2018    съдебен служител 205    19292/21.06.2019    съдебен служител
6        15654/30.05.2018    съдебен служител 106    16424/04.06.2018    съдебен служител 206    19406/24.06.2019    съдебен служител
7        15757/30.05.2018    съдебен служител 107    16422/04.06.2018    съдебен служител 207    19640/25.06.2019    съдебен служител
8        15760/30.05.2018    съдебен служител 108    16420/04.06.2018    съдебен служител 208    20077/27.06.2019    съдебен служител
9        15771/30.05.2018    съдебен служител 109    16492/05.06.2018    съдебен служител 209    20536/02.07.2019    съдебен служител
10      15767/30.05.2018    съдебен служител 110    16509/05.06.2018    съдебен служител 210    20567/02.07.2019    съдебен служител
11      15773/30.05.2018    съдебен служител 111    16514/05.06.2018    съдебен служител 211    23216/24.07.2019    съдебен служител
12      15783/30.05.2018    съдебен служител 112    16516/05.06.2018    съдебен служител 212    26129/23.08.2019    съдебен служител
13      15785/30.05.2018    съдебен служител 113    16518/05.06.2018    съдебен служител 214    27508/12.09.2019    съдебен служител
14      15787/30.05.2018    съдебен служител 114    16520/05.06.2018    съдебен служител 215    27629/13.09.2019    съдебен служител
15      15836/31.05.2018    съдебен служител 115    16535/05.06.2018    съдебен служител 216    30913/15.10.2019    съдебен служител
16      15874/31.05.2018    съдебен служител 116    16543/05.06.2018    съдебен служител 217    33721/07.11.2019    съдебен служител
17      15876/31.05.2018    съдебен служител 117    16545/05.06.2018    съдебен служител 218    38418/18.12.2019    съдебен служител
18      15896/31.05.2018    съдебен служител 118    16547/05.06.2018    съдебен служител 219    38307/17.12.2019    съдебен служител
19      15900/31.05.2018    съдебен служител 119    16550/05.06.2018    съдебен служител 220      5677/18.22.2020    съдебен служител
20      15921/31.05.2018    съдебен служител 120    16553/05.06.2018    съдебен служител 221      9422/18.03.2020    съдебен служител
21      15926/31.05.2018    съдебен служител 121    16567/05.06.2018    съдебен служител 222     16417/11.06.2020    съдебен служител
22      15923/31.05.2018    съдебен служител 122    16571/05.06.2018    съдебен служител 223     16998/15.06.2020    съдебен служител
23      15918/31.05.2018    съдебен служител 123    16569/05.06.2018    съдебен служител 224      17198/15.06.2020    съдебен служител
24      15931/31.05.2018    съдебен служител 124    16575/05.06.2018    съдебен служител 225      17541/17.06.2020    съдебен служител
25      15933/31.05.2018    съдебен служител 125    16579/05.06.2018    съдебен служител 226      20691/08.07.2020    съдебен служител
26      15936/31.05.2018    съдебен служител 126    16582/05.06.2018    съдебен служител 227      23810/30.07.2020    съдебен служител
27      15938/31.05.2018    съдебен служител 127    16584/05.06.2018    съдебен служител 228      23800/30.07.2020    съдебен служител
28      15945/31.05.2018    съдебен служител 128    16587/05.06.2018    съдебен служител 229      27525/30.09.2020    съдебен служител
29      15950/31.05.2018    съдебен служител 129    16589/05.06.2018    съдебен служител 230      33770/28.10.2020    съдебен служител
30      15955/31.05.2018    съдебен служител 130    16605/05.06.2018    съдебен служител 231        2355/25.01.2021    съдебен служител
31      15959/31.05.2018    съдебен служител 131    16607/05.06.2018    съдебен служител  
32      15961/31.05.2018    съдебен служител 132    16603/05.06.2018    съдебен служител  
33      15947/31.05.2018    съдебен служител 133    16601/05.06.2018    съдебен служител  
34      15942/31.05.2018    съдебен служител 134    16599/05.06.2018    съдебен служител  
35      15968/31.05.2018    съдебен служител 135    16596/05.06.2018    съдебен служител  
36      15966/31.05.2018    съдебен служител 136    16629/05.06.2018    съдебен служител  
37      15970/31.05.2018    съдебен служител 137    16594/05.06.2018    съдебен служител  
38      15974/31.05.2018    съдебен служител 138    16592/05.06.2018    съдебен служител  
39      15983/31.05.2018    съдебен служител 139    16619/05.06.2018    съдебен служител  
40      15985/31.05.2018    съдебен служител 140    16617/05.06.2018    съдебен служител  
41      15987/31.05.2018    съдебен служител 141    16615/05.06.2018    съдебен служител  
42      15995/31.05.2018    съдебен служител 142    16638/06.06.2018    съдебен служител  
43      15997/31.05.2018    съдебен служител 143    16631/06.06.2018    съдебен служител  
44      15999/31.05.2018    съдебен служител 144    16650/06.06.2018    съдебен служител  
45      16001/31.05.2018    съдебен служител 145    16648/06.06.2018    съдебен служител  
46      16003/31.05.2018    съдебен служител 146    16641/06.06.2018    съдебен служител  
47      16005/31.05.2018    съдебен служител 147    16653/06.06.2018    съдебен служител  
48      16009/31.05.2018    съдебен служител 148    16658/06.06.2018    съдебен служител  
49      16011/31.05.2018    съдебен служител 149    16662/06.06.2018    съдебен служител  
50      16013/31.05.2018    съдебен служител 150    16664/06.06.2018    съдебен служител  
51      15890/31.05.2018    съдебен служител 151    16666/06.06.2018    съдебен служител  
52      15990/31.05.2018    съдебен служител 152    16668/06.06.2018    съдебен служител  
53      16016/31.05.2018    съдебен служител 153    16672/06.06.2018    съдебен служител  
54      16021/31.05.2018    съдебен служител 154    16670/06.06.2018    съдебен служител  
55      16029/31.05.2018    съдебен служител 155    16681/06.06.2018    съдебен служител  
56      16039/01.06.2018    съдебен служител 156    16679/06.06.2018    съдебен служител  
57      16031/01.06.2018    съдебен служител 157    16689/06.06.2018    съдебен служител  
58      16060/01.06.2018    съдебен служител 158    16691/06.06.2018    съдебен служител  
59      16098/01.06.2018    съдебен служител 159    16693/06.06.2018    съдебен служител  
60      16101/01.06.2018    съдебен служител 160    16706/06.06.2018    съдебен служител  
61      16145/01.06.2018    съдебен служител 161    16708/06.06.2018    съдебен служител  
62      16152/01.06.2018    съдебен служител 162    16725/06.06.2018    съдебен служител  
63      16137/01.06.2018    съдебен служител 163    16727/06.06.2018    съдебен служител  
64      16154/01.06.2018    съдебен служител 164    16730/06.06.2018    съдебен служител  
65      16156/01.06.2018    съдебен служител 165    16732/06.06.2018    съдебен служител  
66      16158/01.06.2018    съдебен служител 166    16735/06.06.2018    съдебен служител  
67      16161/01.06.2018    съдебен служител 167    16750/06.06.2018    съдебен служител  
68      16163/01.06.2018    съдебен служител 168    16748/06.06.2018    съдебен служител  
69      16170/01.06.2018    съдебен служител 169    16744/06.06.2018    съдебен служител  
70      16275/04.06.2018    съдебен служител 170    16746/06.06.2018    съдебен служител  
71      16303/04.06.2018    съдебен служител 171    16759/06.06.2018    съдебен служител  
72      16309/04.06.2018    съдебен служител 172    16761/06.06.2018    съдебен служител  
73      16288/04.06.2018    съдебен служител 173    16764/06.06.2018    съдебен служител  
74      16318/04.06.2018    съдебен служител 174    16767/06.06.2018    съдебен служител  
75      16320/04.06.2018    съдебен служител 175    16775/06.06.2018    съдебен служител  
76      16347/04.06.2018    съдебен служител 176    16781/06.06.2018    съдебен служител  
77      16356/04.06.2018    съдебен служител 177    16824/07.06.2018    съдебен служител  
78      16353/04.06.2018    съдебен служител 178    16878/07.06.2018    съдебен служител  
79      16327/04.06.2018    съдебен служител 179    16876/07.06.2018    съдебен служител  
80      16329/04.06.2018    съдебен служител 180    16914/07.06.2018    съдебен служител  
81      16351/04.06.2018    съдебен служител 181    16922/07.06.2018    съдебен служител  
82      16375/04.06.2018    съдебен служител 182    16930/07.06.2018    съдебен служител  
83      16378/04.06.2018    съдебен служител 183    16934/07.06.2018    съдебен служител  
84      16349/04.06.2018    съдебен служител 184    16971/07.06.2018    съдебен служител  
85      16373/04.06.2018    съдебен служител 185    16936/07.06.2018    съдебен служител  
86      16370/04.06.2018    съдебен служител 188    25698/04.09.2018    съдебен служител  
87      16383/04.06.2018    съдебен служител 189    29749/22.10.2018    съдебен служител  
88      16381/04.06.2018    съдебен служител 190    34423/05.12.2018    съдебен служител  
89      16345/04.06.2018    съдебен служител 191    34489/05.12.2018    съдебен служител  
90      16343/04.06.2018    съдебен служител 192    35858/17.12.2018    съдебен служител  
91      16341/04.06.2018    съдебен служител 193      1095/14.01.2019    съдебен служител  
92      16339/04.06.2018    съдебен служител 194      7689/13.03.2019    съдебен служител  
93      16337/04.06.2018    съдебен служител 195      7736/14.03.2019    съдебен служител  
94      16390/04.06.2018    съдебен служител 196    10870/09.04.2019    съдебен служител  
95      16335/04.06.2018    съдебен служител 197    12105/18.04.2019    съдебен служител  
96      16333/04.06.2018    съдебен служител 198      1366/07.05.2019    съдебен служител  
97      16331/04.06.2018    съдебен служител 199    13932/08.05.2019    съдебен служител  
98      16402/04.06.2018    съдебен служител 200    14130/09.05.2019    съдебен служител  
99      16405/04.06.2018    съдебен служител 200a  14082/09.05.2019    съдебен служител  
100    16439/04.06.2018    съдебен служител    

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация