C C C C A+ A A- X

Протокол от класиране съдебен деловодител

Дата на публикуване 2 септември 2021 Последна редакция 2 септември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

П Р О Т О К О Л 2

            Днес, 31.08.2021 г., в Административен съд София-град комисията, назначена със Заповед № АЗ-106/31.08.2021 г. на Председателя на съда за провеждане на конкурс за длъжността „съдебен деловодител”, в състав:

 1. Ива Кечева, съдия;
 2. Анна Зоксимова – съдебен администратор;
 3. Екатерина Ангелова – началник административна служба, той и административен секретар,

след като разгледа подадените документи за допускане до участие в конкурса

Р Е Ш И:

 Допуска до участие във втори етап – събеседване и практически изпит следните кандидати:

   

 1. Даниела Ангелова -Христова
 2. Анна Дянкова
 3. Радка Стоименова
 4. Катина Кочева
 5. Надежда Рангелова
 6. Савина Иванова
 7. Виолина Петрова
 8. Мирослав Петров
 9. Антонио Григоров
 10. Гергана Ачанова
 11. Руска Църнелова

     Р Е Ш И:

 

 Не допуска до участие във втори етап – практически изпит, следните кандидати:

 1. Даниела Ангелова – не е подписана автобиографията и в свидетелството за съдимост не е посочена длъжност.
 2. Теменужка Петрова - не е подписана автобиографията и в свидетелството за съдимост не е посочена длъжност, не е попълнена декларацията по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Събеседването и изпитът с допуснатите кандидати ще се проведе на 28.09.2021 г. от 13.30 ч., зала № 5 на Административен съд София-град. Влизането в залата ще се осъществява срещу представяне на лична карта.

                                                     Членове на комисията:

 1. /п/
 1. /п/
 1. /п/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация