C C C C A+ A A- X

Протокол с класираните кандидати от конкурса за длъжността "Домакин"

Дата на публикуване 30 септември 2021 Последна редакция 30 септември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „домакин“

 Днес, 28.09.2021 г., комисия в състав: съдия Ива Кечева, съдебен администратор Анна Зоксимова, главен счетоводител Диана Владимирова, назначена със Заповед  № АЗ-106/31.08.2021 г. на Председателя на съда, проведе практически изпит с явилия се кандидат, допуснат до втория етап на конкурса за длъжността „домакин”:

  1. Камелия Иванова

В 13.30 часа явилият се кандидат беше поканен да влезе в зала № 4 на АССГ, като му се предостави тест. В 13.35 часа участникът започна работа по решаване на теста, за което му бе предоставено време от 15 минути. В 13.50 часа г-жа Иванова предаде своя тест на комисията. Тестът се счита за  успешно преминат при най-малко 18 верни отговора.

Резултат от теста:

  1. Камелия Иванова, 24 точки

Комисията  покани участника да се запознае с резултата от теста, като се проведе събеседване.

Комисията след преценка на професионалната подготовка и качествата, необходими за заемане на длъжността, и на основание чл. 95, ал. 1 от Кодекса на труда

                                                 Р Е Ш И:

КЛАСИРА за заемане на обявеното работно място в конкурса за длъжността „домакин” в Административен съд София-град Камелия Иванова.

Комисията представя на Председателя на Административен съд София-град протокола от проведения конкурс и документите на класиралия се кандидат и предлага на същия да назначи на длъжността “домакин”:

  1. Камелия Иванова

Комисия:

  1. Ива Кечева –
  2. Анна Зоксимова –
  3. Диана Владимирова -

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация