C C C C A+ A A- X

Протокол с класираните кандидати от конкурса за длъжността "Съдебен секретар"

Дата на публикуване 30 септември 2021 Последна редакция 30 септември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Съдебен секретар“

 Днес, 28.09.2021 г., комисия в състав: съдия Ива Кечева, съдебен администратор Анна Зоксимова, завеждащ служба „Съдебни секретари“ Галя Илиева, назначена със Заповед  № АЗ-106/31.08.2021 г. на Председателя на съда, проведе практически изпит с явилите се кандидати, допуснати до втория етап на конкурса за длъжността „съдебен секретар”:

 1. Станислава Данаилова
 2. Спасина Иванова
 3. Албена Илиева

В 13.30 часа кандидатите бяха поканени да влязат в зала № 4 на АССГ. На явилите се кандидати се раздадоха тестове. В 13.35 часа участниците започнаха работа по решаване на теста, за което им бе предоставено време от 15 минути. В 13.50 часа участниците предадоха своите тестове на комисията. Тестът се счита за  успешно преминат при най-малко 18 верни отговора.

Резултат от теста:

 1. Станислава Данаилова – 24 точки;
 2. Спасина Иванова – 24 точки;
 3. Албена Илиева – 24 точки.

Комисията  покани участниците да се запознаят с резултата от теста, като се проведе събеседване и се пристъпи към следващата част от практическия изпит – изготвяне на съдебен протокол под диктовка.

Комисията покани кандидатите за изготвяне и обработка на съдебен протокол, като бяха определени 10 минути за нанасяне на корекции и форматиране.

Комисията след преценка на професионалната подготовка и качествата, необходими за заемане на длъжността, и на основание чл. 95, ал. 1 от Кодекса на труда

                                                 Р Е Ш И:

КЛАСИРА , както следва за заемане на обявените работни места за длъжността „съдебен секретар” в Административен съд София-град следните кандидати:

 1. Станислава Данаилова
 2. Спасина Иванова
 3. Албена Илиева

Комисията представя на Председателя на Административен съд София-град протокола от проведения конкурс и документите на класираните от първо до трето място включително кандидати и предлага на същия да назначи на длъжността “съдебен секретар“:

 1. Станислава Данаилова
 2. Спасина Иванова
 3. Албена Илиева

  Комисия:

 1. Ива Кечева –
 2. Анна Зоксимова –
 3. Галя Илиева -

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация