C C C C A+ A A- X

Протокол от третия етап на конкурса за длъжността "Съдебен помощник"

Дата на публикуване 22 ноември 2018 Последна редакция 21 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

Протокол от третия етап на конкурса за длъжността „Съдебен помощник“

Днес, 20.11.2018 г., комисия в състав: съдия Добромир Андреев, съдебен администратор Анна Зоксимова, ръководител служба „Съдебни помощници” Иван Илиев, назначена със Заповед № АЗ-182/19.10.2018 г. на Председателя на съда, проведе събеседване с явилите се кандидати, допуснати до трети етап на конкурса за длъжността „съдебен помощник”:

1. вх. № 5-СП/01.10.18 г.– 5.80
2. вх. № 6-СП/01.10.18 г – 5.91

3. вх. № 15-СП/05.10.18 г – 4.54

4. вх. № 16-СП/08.10.18 г – 5.87

5. вх. № 20-СП/15.10.18 г – 4.87

В 10.00 часа, в зала № 6 на АССГ, кандидатите поотделно бяха поканени да влизат за събеседване.
Комисията, въз основа на получените резултати от решения казус, след преценка на тяхната професионална подготовка и качествата, необходими за заемане на длъжността, и на основание чл. 95, ал. 1 от Кодекса на труда

Р Е Ш И:

КЛАСИРА за заемане на обявените работни места в конкурса за длъжността „съдебен помощник” в Административен съд София-град, както следва:
1. вх. № 5-СП/01.10.18 г.– 5.80

2. вх. № 6-СП/01.10.18 г – 5.91

3. вх. № 16-СП/08.10.18 г – 5.87

Комисията представя на Председателя на Административен съд София-град протоколите от проведения конкурс и документите на класиралите се кандидати и предлага на същия да назначи на длъжността “съдебен помощник“, кандидатите с входящи номера:

1. вх. № 5-СП/01.10.18 г.– 5.80

2. вх. № 6-СП/01.10.18 г – 5.91

3. вх. № 16-СП/08.10.18 г – 5.87


Комисия:

1. Добромир Андреев –

2. Анна Зоксимова –

3. Иван Илиев -

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация