C C C C A+ A A- X

Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Призовкар“

Дата на публикуване 12 ноември 2018 Последна редакция 21 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Призовкар“

 

Днес, 07.11.2018 г., комисия в състав: съдия Добромир Андреев, съдебен администратор Анна Зоксимова, завеждащ служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ Магдалена Стефанова, назначена със Заповед № АЗ-182/19.10.2018 г. на Председателя на съда, проведе практически изпит с явилите се кандидати, допуснати до втори етап на конкурса за длъжността „призовкар” и „куриер“:

1. вх. № 2-ПЗ/27.09.18 г.;
2. вх. № 4-ПЗ/01.10.18 г.;

3. вх. № 8-ПЗ/02.10.18 г.;

4. вх. № 13-ПЗ/04.10.18 г. – Не се яви

5. вх. № 18-ПЗ/12.10.18 г.;

6. вх. № 19-ПЗ/15.10.18 г.;

7. вх. № 24-ПЗ/16.10.18 г.;

8. вх. № 25-ПЗ/16.10.18 г;

9. вх. № 31-ПЗ/18.10.18 г.;

10. вх. № 10-КК/03.10.18 г.;

11. вх. № 14-КК/04.10.18 г. – Не се яви


В 11.30 часа кандидатите бяха поканени да влязат в зала № 6 на АССГ. На явилите се кандидати се раздадоха тестове. В 11.35 часа участниците започнаха работа по решаване на теста, за което им бе предоставено време от 10 минути. В 11.45 часа участниците предадоха своите тестове на комисията. Тестът се счита за успешно преминат при най-малко 18 верни отговора за длъжността „призовкар“, а за длъжността „куриер“ при най-малко 15 верни отговора.

Резултати от теста за длъжност „призовкар“:

1. вх. № 2-ПЗ/27.09.18 г., 24 точки;
2. вх. № 4-ПЗ/01.10.18 г, 24 точки;

3. вх. № 8-ПЗ/02.10.18 г, 24 точки;

4. вх. № 18-ПЗ/12.10.18 г., 24 точки;

5. вх. № 19-ПЗ/15.10.18 г, 24 точки;

6. вх. № 24-ПЗ/16.10.18 г, 22 точки;

7. вх. № 25-ПЗ/16.10.18 г, 22 точки;

8. вх. № 31-ПЗ/18.10.18 г, 15 точки;

Резултат от теста за длъжност „куриер“

1. вх. № 10-КК/03.10.18 г, 19 точки.


Комисията след проверка на теста покани всеки участник поотделно да се запознае с резултата от него и събеседва с успешно преминалите участници.

Комисията след преценка на тяхната професионална подготовка и качествата, необходими за заемане на длъжността, и на основание чл. 95, ал. 1 от Кодекса на труда

Р Е Ш И:

КЛАСИРА, както следва за заемане на обявените работни места в конкурса за длъжността „призовкар” в Административен съд София-град следните кандидати:

1. вх. № 2-ПЗ/27.09.18 г., 24 точки;
2. вх. № 4-ПЗ/01.10.18 г, 24 точки;

3. вх. № 8-ПЗ/02.10.18 г, 24 точки;

4. вх. № 18-ПЗ/12.10.18 г., 24 точки;

5. вх. № 19-ПЗ/15.10.18 г, 24 точки;

6. вх. № 24-ПЗ/16.10.18 г, 22 точки;

7. вх. № 25-ПЗ/16.10.18 г, 22 точки;

Комисията представя на Председателя на Административен съд София-град протокола от проведения конкурс и документите на класираните от първо до шесто място включително кандидати и предлага на същия да назначи на длъжността “призовкар“:

1. вх. № 2-ПЗ/27.09.18 г., 24 точки;
2. вх. № 4-ПЗ/01.10.18 г, 24 точки;

3. вх. № 8-ПЗ/02.10.18 г, 24 точки;

4. вх. № 18-ПЗ/12.10.18 г., 24 точки;

5. вх. № 19-ПЗ/15.10.18 г, 24 точки;

6. вх. № 24-ПЗ/16.10.18 г, 22 точки;


КЛАСИРА, както следва за заемане на обявеното работно място в конкурса за длъжността „куриер” в Административен съд София-град

1. вх. № 10-КК/03.10.18 г, 19 точки.

Комисията представя на Председателя на Административен съд София-град протокола от проведения конкурс и документите на класиралия се на първо място кандидат и предлага на същия да назначи на длъжността “куриер“ кандидата с вх. № 10-КК/03.10.18 г.

 


Комисия:

1. Добромир Андреев –
2. Анна Зоксимова –
3. Магдалена Стефанова -

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация