C C C C A+ A A- X

Протокол за длъжност призовкар

Дата на публикуване 23 октомври 2018 Последна редакция 21 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

П Р О Т О К О Л  3 
        Днес, 22.10.2018 г., в Административен съд София-град комисията, назначена със Заповед № АЗ-182/19.10.2018 г. на Председателя на съда за провеждане на конкурс за длъжността „призовкар” и „куриер“, в състав: 
1. Добромир Андреев – зам.-председател; 
2. Анна Зоксимова – съдебен администратор; 
3. Магдалена Стефанова – завеждащ служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“, 
след като разгледа подадените документи за допускане до участие в конкурса 


      Р Е Ш И: 

Допуска до участие във втори етап – събеседване и практически изпит кандидатите с входащи номера:         
1.        вх. № 2-ПЗ/27.09.18 г.;

2.        вх. № 4-ПЗ/01.10.18 г.;

3.        вх. № 8-ПЗ/02.10.18 г.;

4.        вх. № 13-ПЗ/04.10.18 г.;

5.        вх. № 18-ПЗ/12.10.18 г.;

6.        вх. № 19-ПЗ/15.10.18 г.;

7.        вх. № 25-ПЗ/16.10.18 г;

8.        вх. № 31-ПЗ/18.10.18 г.;

9.        вх. № 10-КК/03.10.18 г.;

10.        вх. № 14-КК/04.10.18 г.

 

                                        Р Е Ш И: 

Не допуска до участие във втори етап – практически изпит кандидатите с входящи номера: 

1. вх. № 24-ПЗ/16.10.18 г. – в свидетелството за съдимост не е посочена длъжност. 
2. вх. № 27-ПЗ/17.10.18 г. – заявлението за кандидатстване за работа не е попълнено в цялост и не са представени доказателства за трудов стаж. 
3. вх. № 33-ПЗ/18.10.18 г. – не са представени оригинални документи на свидетелството за съдимост и медицинското свидетелство, както и доказателство за трудов стаж. 
Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Събеседването и изпитът с допуснатите кандидати ще се проведе на 07.11.2018 г. от 11.30 ч., зала № 6 на Административен съд София-град. Влизането в залата ще се осъществява срещу представяне на лична карта.                                                      Членове на комисията: 


                                                1. 

                                                2. 

                                                3.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация