C C C C A+ A A- X

Заявление 2018

Дата на публикуване 18 септември 2018 Последна редакция 21 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

БЪЛГАРСКА СЪДЕБНА СИСТЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА РАБОТА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ 
Благодарим за проявения интерес към постъпване на работа в Административен съд София-град. Ясната представа за Вашето образование и трудов стаж ще ни помогне да оценим квалификация Ви. Попълването на този формуляр демонстрира Вашето умение да общувате писмено и да следвате указания. Попълненото от Вас заявление представлява основен източник на информация за взимане на решение. Кандидатурите могат да бъдат оценени единствено въз основа на предоставената информация.
 
1.        
Пишете четливо с печатни букви или напечатайте на машина. 
2.        
В случай на промяна на някои от следните данни - име, адрес, телефон или възможност да постъпите на работа, моля уведомете ведомството, в което сте завели заявлението. Ако не предоставите тази информация, това може да доведе до преустановяване на разглеждането на Вашето заявление. 
3.        Самото подаване на заявление не гарантира покана за събеседване или наемане.
 
4.        Всички заявления трябва да са подписани като удостоверение за достоверността и пълнотата на направените твърдения.

А. ДАННИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА 
1.        
Длъжност, за която кандидатствате        Населено място ______________ 
2.        
Посочете от кога можете да постъпите на работа _________________________________________________

Б. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ 
Име        № на л.к.___________________
 
телефон (домашен)        (мобилен)        (служебен)_______________
 
адрес:______________________________________________________________________

В. ЛИЧНИ ДАННИ

___ДА___НЕ Ако в момента работите, ще представлява ли проблем за Вас, ако се свържем със сегашния Ви работодател? 
___ДА___НЕ Имате ли ангажименти към друг работодател или организация, които биха могли да възпрепятстват или да засегнат наемането Ви на работа от нас?

3. ___ДА___НЕ Бил ли сте някога на работа в българската съдебна система?

Г. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 
(Моля, приложете към молбата копия от дипломи, удостоверения и др.)

УЧИЛИЩЕ, УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ ТЕХНИКУМ
        

Име, населено място ОТ ДО
образователна 
степен/диплом
 
а
Основна образователна тема 
и/или
 
Придобита квалификация
           
           
           
Членство в професионални организации
 
Владеене на чужди езици, награди, стипендии
 
(Напишете място, дата, име)

 

Технически умения 
Машинописни умения:         НЕ        Добри        Отлични        Стенография:        НЕ        ДА
 
Компютърна грамотност        ДА        НЕ
 
Ако да, с кои софтуерни продукти можете да работите?        
 
С каква офис техника можете да работите?        

Д. ТРУДОВ СТАЖ 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЧАСТТА ТРУДОВ СТАЖ. 
Избройте длъжностите, които сте заемал/а, като започнете с настоящата и се върнете назад хронологично. Опишете задълженията Ви, свързани с тези длъжности. Посочете всички работни места, включително на половин щат, временни позиции, и работа на доброволни начала. Посочете всяко повишение като отделна длъжност. За да оценим квалификацията Ви, трябва да имаме точна и пълна информация за предишните Ви професионални задължения и ниво на отговорност. Част от оценката на Вашата кандидатура може да се базира на Вашия трудов стаж. Заедно със заявлението трябва да подадете и автобиография.

РАБОТОДАТЕЛ Адрес/Телефон от-до:
Длъжност: 
На пълно работно време/ 
На непълно работно време?
Пряк ръководител: Брой подчинени
Основни задължения:    
Причина за напускане:    
РАБОТОДАТЕЛ Адрес/Телефон от-до:
Длъжност: 
На пълно работно време/ 
На непълно работно време?
Пряк ръководител: Брой подчинени
Основни задължения:    
Причина за напускане:    
РАБОТОДАТЕЛ Адрес/Телефон от-до:
Длъжност: 
На пълно работно време/
 
На непълно работно време?
Пряк ръководител: Брой подчинени
Основни задължения:    
Причина за напускане:    
 

Е. БЕЛЕЖКИ (Посочете други фактори, които Ви правят особено подходящ за позицията, за която кандидатствате и които биха ни помогнали при взимането на решение по Вашата кандидатура.)

Подпис:                                                        Дата: 

Изтегли от тук

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация