C C C C A+ A A- X

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-град

Дата на публикуване 16 май 2019 Последна редакция 16 май 2019 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила се приемат на основание чл. 244 от ЗОП.
§ 2. Настоящите правила са утвърдени със заповед на Председателя на Административен съд София-град и влизат в сила от датата на утвърждаването им.
§ 3. Настоящите правила отменят:  „Правила за възлагане на обществените поръчки в Административен съд София-град“ .
§ 4. Контролът по изпълнение на настоящите вътрешните правила се възлага на съдебния администратор.
§ 6. Приложение към настоящите правила са:
1.    Приложение № 1 - Графичен вид на Процеса по планиране, организиране и възлагане на обществените поръчки;

2.    Приложение № 2 - Информация за необходимостта от извършване на строителство, доставки на стоки и/или предоставяне на услуги;

3.    Приложение № 3 - План – График за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

4.    Приложение № 4 - Контролен лист за движение  на документите от досието на обществена поръчка;

5.    Приложение № 5 - Контролна карта за публикуване на информация в профил на купувача.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация